Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

1.     wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;

2.     szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,

3.     informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social mediach,

4.     informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.

 

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne. 1

-Administrator 2

-Pojęcia używane w Polityce prywatności 2

-Twoje prawa dotyczące danych osobowych. 2

-Prawo sprzeciwu. 2

-Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3

-Pytania do Polityki 3

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 3

-Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu. 3

-Rejestracja konta w Serwisie. 5

-Zakupy bez rejestracji w Serwisie. 7

-Zapisanie się do newslettera. 9

Część III – nasze profile w Social mediach. 11

-Korzystanie z naszych profili w Social mediach. 11

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych  13

-Wejście na stronę Serwisu. 13

-Czym są pliki cookies i po co je stosujemy. 14

-Rodzaje plików cookies 16

-Jak usunąć pliki cookies. 16

-Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu. 17

Zewnętrzne pliki cookies. 17


Część I – Postanowienia ogólne
§1

Administrator
1.     Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Concept101 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

2.     Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 780307. Nasz NIP 725-228-83-81. Nasz kapitał zakładowy wynosi 10 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe czy umowa naszej spółki.

3.     Możesz skontaktować się z nami:

a.     listownie: ul. Romanowska 55B lok. 32B, 91-174 Łódź,
b.     e-mailem na adres: hello@naoko-store.pl,
c.      telefonicznie pod numerem: +48 791 575 758.

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a.     „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.naoko-store.pl,
b.     „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c.      „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
d.     „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3

Twoje prawa dotyczące danych osobowych
1.     Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a.     masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b.     możesz dokonywać ich sprostowania,
c.      możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d.     masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.     W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3.     Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§4

Prawo sprzeciwu
1.     Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a.     na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b.     na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2.     Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§5

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§6

Zabezpieczenie danych osobowych i zagrożenia

1.     Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

2.     Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z takich serwisów, jak nasz są:

a.     złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
b.     programy szpiegujące (ang. spyware),
c.      wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing),
d.     działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

Z naszej strony podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia Serwisu oraz przetwarzanych w nim danych przed tymi zagrożeniami. Pamiętaj też, by samemu przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przykładowo: zainstaluj i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy i nie klikaj w linki, ani nie otwieraj załączników z wiadomości, których pochodzenia nie jesteś pewien, zawsze sprawdź adres e-mail nadawcy wiadomości oraz weryfikuj adres strony www, na której logujesz się do naszego Serwisu. Zwróć uwagę, czy nie zawierają one „literówek” lub nie są powiązane z marką lub spółką podaną w treści wiadomości.

§7

Pytania do Polityki
W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami


§8

Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu
Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie z Tobą komunikacji i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

Przykład działania w tym celu:   

Wysłanie do nas wiadomości z pytaniem o to, w jaki sposób wykonać określone działanie w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy.

 

Przykład działania w tym celu:   

Skontaktujesz się z nami, chcąc kupić określony towar w Serwisie i poprosisz mailowo lub telefonicznie o przygotowanie indywidualnej oferty.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy z Tobą, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


 

b. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny do rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

c. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.

d. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli przygotować dla Ciebie oferty, jeżeli kontaktowałeś się z nami w tym celu.

 

e. Komu przekażemy Twoje dane?
1)     Poczcie oraz kurierom, jeżeli będziemy odpowiadali na Twoją wiadomość listownie,
2)     dostawcy usługi hostingowej, w której ramach przechowywana jest nasza poczta elektroniczna,

f. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

§9

Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli dokonujesz rejestracji w Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Przykład działania w tym celu: W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo przechowywać historię umów, jakie zawrzesz w Serwisie. Będziemy także przechowywali dodany przez Ciebie adres byś mógł podać go przy kolejnym zakupie jako miejsce dostawy produktu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie rejestracji w Serwisie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wykonanie poszczególnych umów sprzedaży, które zawrzesz w Serwisie.

Przykład działania w tym celu:
W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo wysłać Twoje zamówienie na wskazany przez Ciebie adres, informować cię o statusie realizacji zamówienia, czy rozpatrzyć Twoją reklamację.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z nami zawierasz poprzez Serwis, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wykonanie obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Przykład działania w tym celu:
Jeżeli zwrócisz zakupiony towar (odstępując od umowy zawartej na odległość), będziemy zobowiązani zwrócić Ci pieniądze za zakup i dla wykonania tych obowiązków będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe.
Możemy być zobowiązani przez przepisy podatkowe do przechowywania określonych informacji o samej transakcji, jak i dokonaniu przez Ciebie zwrotu (odstąpienia od umowy).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Cel marketingowy polegający na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie.

Przykład działania w tym celu:   

Na tej podstawie można przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

prowadzenie naszego marketingu poprzez dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Serwisie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci produkty, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Serwisie.

Cel marketingowy polegający na wysyłaniu do Ciebie na Twój adres podany do dostawy, informacji marketingowych pocztą tradycyjną lub kurierem.

Przykład działania w tym celu:   

Na tej podstawie możemy dołączać do wysyłanych do Ciebie paczek lub przesyłać pocztą tradycyjną materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach lub naszych produktach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: prowadzenie marketingu naszych produktów i nas samych.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług.

Przykład działania w tym celu:   

Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Ochrona naszych praw.

 

b.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1.     trwania umowy o założenie konta w Serwisie, poszczególnych umów sprzedaży oraz przez czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
2.     prowadzenia opisanych przez nas powyżej działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach. 
3.     W przypadku obowiązków prawnych, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowego ich wykonania, a więc do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

c.     Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

d.     Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia z nami umowy w przedmiocie rejestracji w Serwisie oraz poszczególnych umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis. Bez ich podania zawarcie z nami umowy nie będzie możliwe.

e.     Komu przekażemy Twoje dane?

1)     Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
2)     Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
3)     Operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
4)     Poczcie oraz kurierom.
5)     Dostawcy naszej poczty elektronicznej.
6)     Dostawcom narzędzi do:
a)     analityki ruchu na stronie,
b)     prowadzenia marketingu.

f.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

g.     Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.


§10

Zakupy bez rejestracji w Serwisie
Jeżeli kupujesz produkty w Serwisie, zwróć uwagę na następujące kwestie:

a.     W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pomocą Serwisu.

Przykład działania w tym celu:   

Na tej podstawie zaadresujemy przesyłkę do Ciebie, przekażemy Ci informacje o statusie realizacji zamówienia, czy rozpatrzymy Twoją reklamację.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz w Serwisie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wykonanie obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Przykład działania w tym celu:   

Jeżeli zwrócisz zakupiony towar (odstępując od umowy zawartej na odległość), będziemy zobowiązani zwrócić Ci pieniądze za zakup i dla wykonania tych obowiązków będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe.

Możemy być zobowiązani przez przepisy podatkowe do przechowywania określonych informacji o samej transakcji, jak i dokonaniu przez Ciebie zwrotu (odstąpienia od umowy).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Cel marketingowy polegający na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie.

Przykład działania w tym celu:   

Na tej podstawie można przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

prowadzenie naszego marketingu poprzez dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Serwisie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci produkty, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Serwisie.

Cel marketingowy polegający na wysyłaniu do Ciebie na Twój adres podany do dostawy, informacji marketingowych pocztą tradycyjną lub kurierem.

Przykład działania w tym celu:   

Na tej podstawie możemy dołączać do wysyłanych do Ciebie paczek lub przesyłać pocztą tradycyjną materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach lub naszych produktach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: prowadzenie marketingu naszych produktów i nas samych.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług.

Przykład działania w tym celu:   

Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Ochrona naszych praw.

 

b. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

1.     trwania poszczególnych umów sprzedaży oraz przez czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
2.     prowadzenia opisanych przez nas powyżej działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach. 
3.     W przypadku obowiązków prawnych, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowego ich wykonania, a więc do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

c. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

d. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Bez ich podania zawarcie umowy sprzedaży nie będzie możliwe.

e. Komu przekażemy Twoje dane?

1)     Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
2)     Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
3)     Operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
4)     Poczcie oraz kurierom.
5)     Dostawcy naszej poczty elektronicznej.
6)     Dostawcom narzędzi do:
a) analityki ruchu na stronie,
b) prowadzenia marketingu.

f. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

g. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

§11

Zapisanie się do newslettera
Do naszego newslettera możesz zapisać się dobrowolnie przy rejestracji w Serwisie, a także później, poprzez dostępny w nim formularz. Jeżeli zapiszesz się do newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania  

Wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail.

Przykład działania w tym celu:   

Będziemy wysyłali do Ciebie informacje e-mail m.in. o: atrakcyjnych ofertach w Serwisie, nowych usługach, promocjach czy konkursach.

Będziemy także przechowywali Twoje dane osobowe w narzędziu służącym do wysyłania newsletterów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda w połączeniu z naszym prawnie uzasadnionym interesem, czyli art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, by na podstawie Twojej zgody wysyłać do Ciebie informacje marketingowe za pomocą wiadomości e-mail.

Analizowanie czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.

Przykład działania w tym celu:   

Po zrealizowaniu wysyłki możemy sprawdzić, czy odczytałeś nasz mail, a także jakie treści w nim kliknąłeś. Na tej podstawie będziemy mogli określić, jakimi produktami najbardziej się interesujesz i w przyszłości wysyłać do Ciebie więcej informacji dotyczących tych produktów, a ograniczyć liczbę informacji odnoszących się do produktów, które nie wzbudziły Twojego zainteresowania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Analizowanie efektywności naszego newslettera oraz dopasowywanie jego treści do zainteresowań subskrybentów.

b.     Prawo wycofania zgody.

Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie naszego newslettera możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu możesz: kliknąć w link służący do wypisania się z newslettera (taki link znajdziesz w każdym newsletterze) lub skontaktować się z nami i wycofać zgodę. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

c.      Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

d. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

e. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 

f. Komu przekażemy Twoje dane?
1)     Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
2)     Agencjom marketingowym zajmującym się projektowaniem i wysyłaniem naszych newsletterów.
3)     Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
4)     Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dotyczącymi Serwisu.[AM1] 

g.     Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

h.     Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.

Część III – nasze profile w Social mediach
 

§ 12

Korzystanie z naszych profili w Social mediach
Jeżeli korzystasz z naszego profilu w Social mediach, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

a.     W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz.

Przykład działania w tym celu:   

Będziemy odpowiadali na wiadomości, które prześlesz do nas z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Social mediach np. wiadomości prywatnej (priv).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Prowadzenie z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami.

Przykład działania w tym celu:   

Jeżeli skomentujesz nasz post albo oznaczysz nas w jakiejś dyskusji, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiemy na Twoją wiadomość. Będziemy wówczas widzieli nazwę Twojego konta w danym portalu społecznościowym oraz zdjęcie profilowe.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Prowadzenie dyskusji z użytkownikami komentującymi nasze posty w Social mediach lub oznaczającymi nas w prowadzonych w nich dyskusjach.

Statystyczny polegający na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetleniach naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, czy danych demograficznych naszych obserwujących.

Dane prezentowane nam przez dostawców Social mediów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

Przykład działania w tym celu:   

Będziemy uzyskiwali informację od dostawców social mediów, w jakich godzinach i w jakie dni największa liczba naszych obserwujących jest zalogowana w danym portalu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Uzyskiwanie wiedzy na temat użytkowników obserwujących nasze profile w Social mediach i wchodzących w interakcje z naszymi postami.  Pozwala nam to optymalizować sposoby komunikacji, w tym dopasowywać je do średniego wieku naszych obserwujących czy  dobierać optymalne godziny publikowania postów.

Marketingowy polegający na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social mediów.

Przykład działania w tym celu:   

W tych ramach możemy wyświetlać Ci reklamy odnoszące się do produktów dostępnych w Serwisie, w tym tych które w nim oglądałeś.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

Prowadzenie marketingu Serwisu i promowanie dostępnych w nim produktów.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.   

Przykład działania w tym celu:   

Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.   

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest   

ochrona naszych praw.   

Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, w tym dodawaniu nielegalnych treści.   

Przykład działania w tym celu:   

Możemy usuwać Twoje komentarze dodane pod poszczególnymi postami, jeżeli będą zawierać nielegalne treści.   

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest   

ochrona naszych praw i zapobieganie dodawaniu treści nielegalnych.   

 

b.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social mediach, realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych, dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi oraz przez czas niezbędny do wykrywania i zapobiegania nadużyciom. Przy czym nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

c.     Jakie masz prawa?  

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.  

d.     Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli napiszesz do nas lub skomentujesz nasz post. 

e.     Komu przekażemy Twoje dane?

1)     Dostawcom Social mediów, w szczególności Meta Platforms Ireland Ltd.
2)     Podmiotowi zajmującemu się obsługą naszych profili w Social mediach.

f.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?  

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

g.     Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

Nie.


Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§13

Wejście na stronę Serwisu
Wejście na stronę Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies na opisanych poniżej zasadach.

§ 14

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

a.     W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?  

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

Zapewnienie prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji.  

Przykład działania w tym celu: Umożliwiamy Ci zalogowanie się do Serwisu.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.  

Zarządzanie udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies.  

Przykład działania w tym celu:  

Weryfikujemy w jakich celach wyraziłeś zgodę na pliki cookies i dostosowujemy na tej podstawie, które pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzaniu.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.    

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest  ochrona naszych praw.  

Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie nadużyciom.  

 Przykład działania w tym celu:  

Stosujemy pliki cookies, które mają na celu ochronę Serwisu przed atakami hakerskimi.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.    

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest  

ochrona naszego Serwisu i użytkowników przed cyberzagrożeniami.  

Dopasowanie Serwisu do Twoich preferencji, w szczególności w zakresie jego wyglądu, preferowanego języka, czy regionu.

 

Przykład działania w tym celu:  

Na tej podstawie Serwis zapamięta żeby nie wyświetlać Ci ponownie zamkniętego komunikatu na stronie. Te pliki cookies pozwalają również na zapamiętanie jakie produkty dodałeś do koszyka.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.   

Prowadzenie remarketingu, czyli wyświetlania Ci naszych reklam na innych stronach internetowych, które odwiedzasz.   

   

Przykład działania w tym celu:   

Możemy wyświetlać Ci reklamy produktów dopasowane do Twoich działań w Serwisie  na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych.   

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.   

Analiza zachowań użytkowników.

Przykład działania w tym celu: 

Jeżeli Ty i inni użytkownicy będziecie interesowali się i kupowali określone produkty, to na tej podstawie możemy podjąć decyzję o pokazaniu ich jako naszych bestsellerów i rekomendowanie ich zakupu innym klientom. Jeżeli z analiz będzie wynikać, że użytkownicy mają problem ze znalezieniem określonej informacji na stronie, to możemy na tej podstawie zmienić układ przycisków na wygodniejszy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t. 

 

b.   Prawo wycofania zgody 

Pamiętaj, że zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne) możesz w każdej chwili wycofać. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.  

c.    Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?   

Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w danym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.  

W przypadku tzw. niezbędnych plików cookies Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji, zarządzania udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i przeciwdziałania nadużyciom.  

d.   Jakie masz prawa?    

Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.    

e.   Czy musisz podawać nam swoje dane?  

Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tzw. niezbędnych plików cookies jest konieczne.   

Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies innych niż niezbędne jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.  

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne). 

f.    Komu przekażemy Twoje dane?  

1)     Dostawcom social mediów,  
2)     Operatorom sieci reklamowych,  
3)     Dostawcom narzędzi marketingowych, 
4)     Dostawcom narzędzi do planowania i dystrybucji treści,  
5)     Dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych,  
6)     Agencjom marketingowym.

g.    Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?    

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

h.   Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?   

Tak

§ 15

Rodzaje plików cookies


1.       Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies: 

a.     sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia, 
b.     stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz, 
c.     własne, które pochodzą bezpośrednio od Administratora, 
d.     zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. 

§ 16

Jak usunąć pliki cookies
1.     Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

2.     Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

- Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
- Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 17

Jak blokować pliki cookies 

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.  
Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami: 

- Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
- Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 
- Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

§ 18

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub dokonać zakupów.

§ 19

Zewnętrzne pliki cookies
1.     Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je usunąć samodzielnie. Jak to zrobić wskazujemy w § 16 Polityki. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

2.     Korzystamy z usług:

a)       Google Analytics oraz Google Tag Manager dostarczanych przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
b)      Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu. 
c)       Shopify dostarczanych przez Shopify Inc.(151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Kanada) w celu zarządzania ustawieniami prywatności użytkowników, w związku z logowaniem użytkowników oraz w celu analityki ruchu w Serwisie.
d)      Pinterest dostarczanych przez Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) w celu grupowania działań na stronach.
e)       Hotjar dostarczanych przez Hotjar Limited (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu. 
f)        TikTok dostarczanych przez TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia) w celu analityki ruchu w Serwisie i umożliwienia korzystania z usług wbudowanych w Serwisie, a także w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
g)       Microsoft Advertising, dostarczanych przez Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA); w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
h)      Meta Platforms dostarczanego przez Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; w celu remarketingu i docierania do osób zainteresowanych produktami i usługami.  [AM9] 

3.     Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2 powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl