• 1.

Загальні положення


 1. Ці нормативні акти («Правила») визначають:
 2. а) правила участі в конкурсі «NAOKO X ANNA DERESZOWSKA» (далі: «Конкурс»),
 3. б) правила проведення Конкурсу та визначення переможців конкурсу,
 4. в) правила використання відповідей учасників на запитання конкурсу,
 5. d) процедура розгляду скарг,
 6. д) правила обробки персональних даних учасників Конкурсу.

   1. Організатором Конкурсу та спонсором призів є NOHATE POLAND Jacek Szyndler зі штаб-квартирою в Лодзі, NIP: 9471888490 , REGON: 100127571 , адреса електронної пошти: HELLO@NAOKO-STORE.PL (далі: «Організатор») та «NAOKO " - Concept101 sp. z o. o., розташована в Лодзі, вул. Romanowska 55B/32B, 91-174 Łódź NIP 725-228-83-81
 1. Організатор зобов'язується:
  а) проводити змагання за правилами, визначеними Положенням;
  б) направлення результатів конкурсу зацікавленим особам у визначений термін;
  в) передавати призи переможцю відповідно до принципів, описаних у цьому Регламенті
  г) обробка персональних даних учасників відповідно до загальноприйнятих законів і принципів, зазначених у Регламенті.

 1. Конкурс проводиться в період з 30 серпня 2023 року по 6 вересня 2023 року 23:59 за допомогою веб-сайту: https://konkurs.naoko-store.pl/ania (далі – «Сайт»). .

 1. Приєднуючись до Конкурсу та беручи в ньому участь, Учасник приймає всі положення Положення.

 • 2.

Участь у Конкурсі

 

 1. Участь у Конкурсі є добровільною.
 1. Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні особи, які:
  a) їм виповнилося 18 років і вони досягли повноліття згідно з чинним законодавством країни їхнього проживання;
  б) мати повну дієздатність,

 1. У Конкурсі не можуть брати участь працівники, представники органів влади та представники Організатора та члени їхніх сімей (тобто подружжя, діти, батьки, брати та сестри, а також особи, які перебувають з ними в усиновлювальних відносинах).

 1. Взяти участь у Конкурсі можна лише особисто. Виконання конкурсного завдання, зазначеного в §4 розділі 1 Положення, від імені третіх осіб неприпустимо.

 1. Організатор може виключити учасника з Конкурсу, якщо він або вона порушує Положення, зокрема умови, описані в розділі §2 2 Положення.

 1. Учасник Конкурсу зобов’язаний дотримуватись заборони на надання нелегального контенту під загрозою відповідальності, передбаченої законодавством.

 • 3.

Конкурсна комісія


 1. З метою забезпечення належної організації та проведення Конкурсу Організатор створює конкурсну комісію (далі – «Комітет»). До її обов’язків входить, зокрема, оцінка правильності подання робіт на Конкурс (відбір учасників), а також визначення переможців Конкурсу, які отримають головний приз.

 1. До складу Комісії входять 3 особи, які призначаються Організатором з числа його працівників або співавторів.

 • 4.

Правила та хід Конкурсу

 

 1. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно заповнити форму на сайті https://konkurs.naoko-store.pl/ania до 23:59 6 вересня 2023 року. і дайте відповідь на запитання конкурсу: Який дизайн ви обрали б для себе і куди б його найбільше хотіли носити? чому

 1. Учасник може виконувати конкурсне завдання, зазначене в § 4 розділу 1 Положення, більше одного разу.

 1. Переможець головного призу буде обраний у такий спосіб: конкурсна комісія з трьох осіб оцінюватиме відповіді на конкурсне запитання, згадане в §4, пункт 1, за шкалою від 1 до 10 балів з точки зору їх креативності. Володарями Головного призу стануть три Учасники, чию відповідь на конкурсне завдання буде визнано Комітетом найкращою.

 1. Три переможці конкурсу отримають електронні листи для подальшого спілкування, щоб отримати приз.

 1. Одразу після отримання від Організатора повідомлення про виграш, переможець конкурсу надсилає Організатору на електронну пошту такі дані:

1) ім'я та прізвище,

2) дата народження,

3) адреса для відправлення призу.

4) контактний телефон.

 1. В випадку:

1) ненадання переможцем Конкурсу даних, зазначених у розділі §4 6 Регламенту, зазначеної в ньому дати,

2) якщо виявляється, що переможець не відповідає умовам участі в Конкурсі, зокрема тим, що зазначені в §2 розділу 2 Положення,

3) переможець Конкурсу відмовляється від головного призу, приз передається наступному учаснику, визначеному Комітетом.


 • 5.

Нагороди


 1. Головним призом у конкурсі є:

 • ваучер на суму 500 злотих на колекцію NAOKO x ANNA DERESZOWSKA на сайті www.naoko-store.pl

 1. Головний приз не можна обміняти на будь-який еквівалент (включаючи готівку).
 2. Учасник Конкурсу не може передавати право на отримання призу третім особам.


 • 6.

Авторське право


 1. Учасник заявляє, що володіє повним авторським правом на проекти, які він подає у відповідь на конкурсне запитання, надіслане в рамках участі в Конкурсі.

 1. Будь-які претензії третіх осіб щодо порушення авторських прав будуть направлені Організатором безпосередньо до учасника Конкурсу, який, беручи участь у Конкурсі, звільняє Організатора від будь-якої відповідальності перед третіми особами за будь-яке порушення їхніх прав. При цьому Організатор залишає за собою право виключити учасника з Конкурсу, якщо він отримає інформацію про порушення авторських прав третіх осіб.

 1. У момент надсилання відповіді на конкурсне питання в рамках участі в Конкурсі учасник дає вільну згоду на використання та поширення змісту відповіді в будь-якому вигляді, повністю або частково, шляхом відтворення, запису та розповсюджуючи його в пресі та на веб-сайті Організатора та його комерційних партнерів (включаючи дистриб’юторів та інших суб’єктів, які співпрацюють з Організатором), а також у профілях у соціальних мережах Facebook та Instagram, які ведуть Організатор та його комерційні партнери (включаючи дистриб’юторів та інших суб’єктів, які співпрацюють з Організатором) та описати зміст відповіді із зазначенням імені та прізвища учасника.

 • 7.

Процедура розгляду скарг


 1. Кожен учасник Конкурсу має право подавати скарги.

 1. У скарзі необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, адресу для листування, номер телефону та адресу електронної пошти, розбірливий підпис учасника, а також детальний опис та причину скарги.

 1. Скаргу слід подати електронною поштою (на адресу: HELLO@NAOKO-STORE.PL) з приміткою: Конкурс NAOKO x ANNA DERESZOWSKA

 1. Скарги, що перешкоджають контакту з учасником Конкурсу, розглядатися не будуть.

 1. Організатор розгляне скаргу протягом 14 днів з моменту її надходження та повідомить про її вирішення. Про результати розгляду скарги учасник буде проінформований письмово, електронною поштою або телефоном.

 • 8.

Обробка персональних даних


  1. Адміністратором персональних даних учасників Конкурсу є Яцек Шиндлер (Jacek Szyndler) , що знаходиться в NOHATE POLAND , що в Лодзі, NIP: 9471888490 , REGON: 100127571 . Зв'язатися з адміністратором можна за адресою електронної пошти: HELLO@NAOKO-STORE.PL та Concept 101 NIP 725-228-83-81

 1. Персональні дані учасників Конкурсу використовуватимуться відповідно до принципів, викладених у Регламенті (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46/EC (далі: «GDPR»).

 1. Обсяг персональних даних учасників, що обробляються, включає:
  а) для всіх учасників: ім'я та прізвище, адреса електронної пошти,
  b) у випадку переможця головного призу: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, адреса для кореспонденції, номер контактного телефону та може включати інші дані, якщо це виявиться необхідним для надання переваг, що становлять Головний приз, зазначені в § 5 розділів. 1-6 Регламенту.

 1. Персональні дані учасників Конкурсу оброблятимуться з метою проведення Конкурсу та визначення переможця, розгляду будь-яких скарг, а також присудження та видачі призу переможцю, виходячи з того, що обробка необхідна для виконання договір, стороною якого є суб’єкт даних, або вжити заходів на запит суб’єкта даних перед укладенням договору (стаття 6(1)(b) GDPR). Наскільки це необхідно, дані також можуть оброблятися з метою переслідування або захисту від претензій, що виникають у зв’язку з організацією Конкурсу, або для цілей архівування, що випливають із правових положень, виходячи з передумови необхідності для цілей законного інтересу Конкурсу. адміністратор (стаття 6(1)(f) GDPR).

 1. Персональні дані учасників оброблятимуться протягом усього часу проведення Конкурсу, до моменту визначення переможця та оголошення інформації про переможця або до розгляду скарг. Персональні дані переможця оброблятимуться до закінчення подорожі, зазначеної в § 5 Правил. Наскільки це необхідно, дані можуть оброблятися, доки не закінчиться термін позовної давності для будь-яких претензій, що випливають із Конкурсу, або доки не закінчиться зобов’язання щодо архівування даних відповідно до чинного законодавства.

 1. Особисті дані переможця головного призу, якщо це необхідно, можуть бути передані організаціям, які надають переваги, що містять головний приз, як зазначено в розділі §5 1 Положення, у тому числі суб’єкта надання кур’єрських/поштових послуг.

 1. Незалежно від правової основи обробки даних, учасники мають право на доступ до своїх даних, право отримати копію даних, а також право вимагати виправлення, а в деяких ситуаціях також право вимагати видалення даних. або право вимагати обмеження обробки. Якщо обробка персональних даних відбувається на підставі необхідності для цілей законного інтересу адміністратора (стаття 6(1)(f) GDPR), учасник також має право заперечити проти обробки персональних даних. даних. Якщо юридичною основою для обробки персональних даних учасника є попередня згода (стаття 6(1)(a) GDPR), учасник має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, що виконується. до відкликання згоди. Якщо обробка здійснюється на підставі згоди (стаття 6(1)(a) GDPR) або на основі необхідності обробки даних для виконання укладеного договору (стаття 6(1)(b) GDPR), або якщо обробка здійснюється в автоматизований спосіб, учасник також має право передавати дані. Учасник також має право подати скаргу до наглядового органу (у Польщі це президент Управління захисту персональних даних), якщо є обґрунтована підозра, що персональні дані учасника обробляються всупереч закону, зокрема GDPR.

 1. Надання персональних даних є добровільним, але ненадання цього унеможливлює участь у Конкурсі, отримання призів та розгляд будь-яких скарг.

 1. Переможець Конкурсу дає згоду на публікацію своїх даних у вигляді імені та прізвища на сайті Організатора та в профілях у соціальних мережах Організатора, зокрема Facebook та Instagram.

 • 9.

Прикінцеві положення


 1. Положення цього Регламенту не порушують загальноприйнятих правових положень. Якщо будь-яке з положень Регламенту виявиться несумісним із чинним законодавством, положення не застосовуються.

 1. Ці Положення доступні в офісі Організатора та за адресою https://konkurs.naoko-store.pl/ania .

 1. Організатор залишає за собою право змінювати ці Правила на користь учасників без попереднього повідомлення.

 1. З будь-якими питаннями щодо Конкурсу звертайтеся до Організатора за адресою: hello@naoko-store.pl