§1.
Загальні положення


1. Ці нормативні акти («Правила») визначають:
а) правила участі в конкурсі «Виграй подорож до Парижа з НАОКО» (далі: «Конкурс»),
б) правила проведення Конкурсу та визначення переможця конкурсу,
в) правила використання відповідей учасників на запитання конкурсу,
d) процедура подання скарги,
д) правила обробки персональних даних учасників Конкурсу.

2. Організатором Конкурсу та спонсором призів є NOHATE POLAND Jacek Szyndler.
розташована в Лодзі, NIP: 9471888490, REGON: 100127571, адреса електронної пошти: HELLO@NAOKO-STORE.PL (надалі іменується «Організатор»).

3. Організатор зобов'язується:
а) проводити змагання за правилами, визначеними Положенням;
б) забезпечення доведення результатів конкурсу до відома зацікавлених осіб у встановлений термін;
c) передавати призи переможцю відповідно до принципів, описаних у цьому Регламенті;
г) обробка персональних даних учасників відповідно до загальноприйнятих законів і принципів, зазначених у Регламенті.

4. Конкурс проводиться в період з 2 лютого 2023 року до 6 лютого 2023 року о 23:59 з використанням веб-сайту konkurs.naoko-store.pl (далі – «Веб-сайт»).

5. Приєднуючись до Конкурсу та беручи в ньому участь, Учасник приймає всі положення Положення.

§2.
Участь у Конкурсі

1. Участь у Конкурсі є добровільною.

2. Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні особи, які:
a) їм виповнилося 18 років і вони досягли повноліття згідно з чинним законодавством країни їхнього проживання;
б) мати повну дієздатність,

3. У Конкурсі не можуть брати участь працівники, представники органів влади та представники Організатора, а також члени їхніх найближчих сімей (тобто подружжя, діти, батьки, брати та сестри, а також особи, які перебувають у відносинах усиновлення).

4. Взяти участь у Конкурсі можна лише особисто. Виконання конкурсного завдання, зазначеного в §4 розділі 1 Положення, від імені третіх осіб неприпустимо.

5. Організатор може виключити учасника з Конкурсу, якщо він або вона порушує Положення, зокрема умови, описані в розділі §2 2 Положення.

6. Учасник Конкурсу зобов'язаний дотримуватись заборони на надання нелегального контенту під загрозою відповідальності, передбаченої законодавством.
§3.
Конкурсна комісія


1. З метою забезпечення належної організації та проведення Конкурсу Організатор створює конкурсну комісію (далі: «Комісія»). В її обов’язки входить, зокрема, оцінка правильності подання заявок на Конкурс (відбір учасників), а також визначення переможця Конкурсу, який отримає головний приз.

2. Комісія складатиметься з 3 осіб, які призначаються Організатором з числа його працівників або співавторів.

§4.
Правила та хід Конкурсу


1. Щоб взяти участь у Конкурсі, Учасник повинен заповнити форму на веб-сайті konkur.naoko-store.pl і відповісти на запитання конкурсу «Що для вас означає бути чиїмось Лобстером?» до 23:59 06 лютого 2023 року

2. Учасник може виконувати конкурсне завдання, зазначене в §4 розділу 1 Положення, більше одного разу.

3. Переможець Головного призу буде обраний у такий спосіб: конкурсна комісія у складі 3 осіб оцінюватиме за шкалою від 1 до 10 балів відповіді на запитання конкурсу, зазначені в пункті 1 пункту 4, у термінах їхньої творчості та з точки зору зв’язку з даним питанням. Володарем Головного призу стане Учасник, чия відповідь на конкурсне питання буде визнана Комітетом найкращою.

4. Переможець конкурсу отримає електронний лист для подальшого спілкування з метою отримання призу зацікавленою особою.

5. Одразу після отримання від Організатора повідомлення про виграш, переможець конкурсу надсилає Організатору на електронну пошту такі дані:
1) ім'я та прізвище,
2) дата народження,
3) адреса для відправлення призу.
4) контактний телефон.
5) номер паспорта або проїзного документа
6) дані (прізвище, ім'я, по батькові, свідоцтво про народження, номер паспорта або проїзного документа) особи, з якою ви подорожуєте

6. Крім того, якщо необхідно, переможець також надасть Організатору інші дані, необхідні для надання переваг, зазначених у §5 розділі 1 нижче.
7. Якщо переможець не зв’яжеться з ним протягом 2 робочих днів, тобто до 23:59 8 лютого 2023 року, з моменту надсилання Організатором електронного листа з інформацією про виграш, приз буде вручено наступному. особа, обрана конкурсною комісією.
8. Переможець конкурсу не може змінювати надані дані про себе чи особу, з якою він подорожуватиме.


9. У разі:
1) ненадання переможцем Конкурсу даних, зазначених у розділі §4 6 Регламенту, зазначеної в ньому дати,
2) якщо виявляється, що переможець не відповідає умовам участі в Конкурсі, зокрема тим, що зазначені в §2 розділу 2 Положення,
3) переможець Конкурсу відмовляється від головного призу, приз передається наступному учаснику, визначеному Комітетом.

§5.
Нагороди


1. Головним призом у конкурсі є:

- поїздка до Парижа для Переможця та визначеної ним особи не пізніше 16 лютого 2023 року.
- відвідування The Friends Experience для Переможця та визначеної ним особи
- обід у місці, вказаному Організатором для Переможця та вказаної ним особи
- проживання в Парижі для Переможця та визначеної ним особи


2. Організатор залишає за собою право встановлювати дату виїзду.

3. Головний приз не можна обміняти на будь-який еквівалент (включно з готівкою, іншими продуктами тощо).

5. Учасник Конкурсу не може передавати право на отримання призу третім особам.

6. Учасник несе відповідальність за виконання всіх вимог, передбачених законодавством і пов'язаних з отриманням призів (включаючи поїздку переможця до Парижа).

§6.
Авторське право


1. Учасник заявляє, що володіє повним авторським правом на відповідь на конкурсне запитання, надіслане в рамках участі в Конкурсі.

2. Будь-які претензії третіх осіб щодо порушення авторських прав будуть направлені Організатором безпосередньо до учасника Конкурсу, який, приймаючи участь у конкурсі, звільняє Організатора від будь-якої відповідальності перед третіми особами за будь-яке порушення їхніх прав. При цьому Організатор залишає за собою право виключити учасника з Конкурсу, якщо він отримає інформацію про порушення авторських прав третіх осіб.

3. Учасник, надсилаючи відповідь на конкурсне питання в рамках участі в Конкурсі, дає вільну згоду на використання та поширення змісту відповіді в будь-якій формі, повністю або частково, шляхом її відтворення, запису та розповсюдження в у прес-матеріалах та на веб-сайті Організатора та його комерційних партнерів (включаючи дистриб’юторів та інших осіб, які співпрацюють з Організатором), а також у профілях на сайтах соціальних мереж Facebook та Instagram, якими керує Організатор та його комерційні партнери (включаючи дистриб’юторів та інші особи). співпрацюючи з Організатором) та описати зміст відповіді із зазначенням свого імені та імені учасника.

§7.
Процедура розгляду скарг


1. Кожен учасник Конкурсу має право подавати скарги.

2. У скарзі необхідно вказати ім’я, прізвище, адресу для листування, номер телефону та адресу електронної пошти, розбірливий підпис учасника, а також детальний опис та причину скарги.

3. Скаргу необхідно подати електронною поштою (на адресу: HELLO@NAOKO-STORE.PL) з поміткою: конкурс «Виграй поїздку до Парижа».

4. Скарги, що перешкоджають контакту з учасником Конкурсу, розглядатися не будуть.

5. Організатор розгляне скаргу протягом 14 днів з моменту її надходження та повідомить про її вирішення. Про результати розгляду скарги учасник буде проінформований письмово, електронною поштою або телефоном.

§8.
Обробка персональних даних

1. Адміністратором персональних даних учасників Конкурсу є Яцек Шиндлер, що знаходиться в NOHATE POLAND, що в Лодзі, NIP: 9471888490, REGON: 100127571. Зв’язатися з адміністратором можна за адресою електронної пошти: HELLO@NAOKO-STORE. ПЛ

2. Персональні дані учасників Конкурсу використовуватимуться відповідно до принципів, викладених у Регламенті (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональні дані та вільний рух таких даних, а також скасування директиви 95/46/EC (далі: «GDPR»).

3. Обсяг персональних даних учасників, що обробляються, включає:
а) для всіх учасників: ім'я та прізвище, адреса електронної пошти,
b) у випадку переможця головного призу: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, адреса для кореспонденції, контактний номер телефону та може включати інші дані, якщо це виявиться необхідним для надання переваг, що становлять Головний приз, згаданих у § 5. розділи 1-6 Положення.

4. Персональні дані учасників Конкурсу оброблятимуться з метою проведення Конкурсу та обрання переможця, розгляду можливих скарг, а також присудження та видачі призу переможцю, виходячи з того, що обробка необхідна для виконання договору. стороною якого є суб’єкт даних, або вжити заходів на прохання суб’єкта даних перед укладенням договору (стаття 6(1)(b) GDPR). Наскільки це необхідно, дані також можуть оброблятися з метою переслідування або захисту від претензій, що виникають у зв’язку з організацією Конкурсу, або для цілей архівування, що випливають із правових положень, виходячи з передумови необхідності для цілей законного інтересу Конкурсу. адміністратор (стаття 6(1)(f) GDPR).

5. Персональні дані учасників оброблятимуться протягом усього часу проведення Конкурсу, до моменту визначення переможця та оголошення інформації про переможця або до розгляду будь-яких скарг. Персональні дані переможця оброблятимуться до закінчення подорожі, зазначеної в § 5 Правил. Наскільки це необхідно, дані можуть оброблятися, доки не закінчиться термін позовної давності для будь-яких претензій, що випливають із Конкурсу, або доки не закінчиться зобов’язання щодо архівування даних відповідно до чинного законодавства.

6. Особисті дані переможця головного призу, якщо це необхідно, можуть бути передані суб’єктам, які надають переваги, що містять головний приз, як зазначено в розділі §5 1 Положення, у тому числі суб’єкта надання кур’єрських/поштових послуг.

7. Незалежно від правової основи обробки даних, учасники мають право на доступ до своїх даних, право отримати копію даних, а також право вимагати виправлення, а в деяких ситуаціях також право вимагати видалення даних. даних або право вимагати обмеження обробки. Якщо обробка персональних даних відбувається на підставі необхідності для цілей законного інтересу адміністратора (стаття 6(1)(f) GDPR), учасник також має право заперечити проти обробки персональних даних. даних. Якщо юридичною основою для обробки персональних даних учасника є попередня згода (стаття 6(1)(a) GDPR), учасник має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, що виконується. до відкликання згоди. Якщо обробка здійснюється на підставі згоди (стаття 6(1)(a) GDPR) або на основі необхідності обробки даних для виконання укладеного договору (стаття 6(1)(b) GDPR), або якщо обробка здійснюється в автоматизований спосіб, учасник також має право передавати дані. Учасник також має право подати скаргу до наглядового органу (у Польщі це президент Управління захисту персональних даних), якщо є обґрунтована підозра, що персональні дані учасника обробляються всупереч закону, зокрема GDPR.

8. Надання персональних даних є добровільним, але їх ненадання перешкоджає участі в Конкурсі, отриманню призів та розгляду будь-яких скарг.

9. Переможець Конкурсу дає згоду на публікацію своїх даних у вигляді імені та прізвища на сайті Організатора та в профілях у соціальних мережах Організатора, зокрема у Facebook та Instagram.

§9.
Прикінцеві положення

1. Положення цього Регламенту не порушують загальноприйнятих правових положень. Якщо будь-яке з положень Регламенту виявиться несумісним із чинним законодавством, положення не застосовуються.

2. Ці Правила доступні в офісі Організатора та на веб-сайті www.naoko-store.pl

3. Організатор залишає за собою право змінювати це Положення на користь учасників без попереднього повідомлення.

4. З будь-якими питаннями щодо Конкурсу слід звертатися до Організатора за адресою: hello@naoko-store.pl